ludmila2 ludmila5 ludmila ludmila2
 
STRONA GŁÓWNA:
   
 
Nota bibliograficzna

Opracował:  Jerzy Krzemiński

Twórczość

Chmurne okna (wiersze),Warszawa 1958

Gorąca gwiazda (wiersze). Warszawa 1965

O kowbojach z Kolorado (dla dzieci), Warszawa 1967

Rzeki (wiersze). Warszawa 1969

Powrócić do miłości (powieść), Warszawa 1971

Druga podróż  (wiersze), Warszawa 1977

W koronie drzewa (wiersze), Warszawa 1979

Stopa trzeciej Gracji (powieść),Warszawa 1980

Dmuchawiec (wiersze dla dzieci), Warszawa 1984

Pierwsze śniegi, pierwsze wiosny (powieść), Warszawa 1985

Blizna (wiersze),Warszawa 1986

Życie na własność (powieść),Warszawa 1988

Zakochany zuch (dla dzieci), Warszawa 1989

Wąwozy. Canyons (wiersz, druk bibliofilski dwujęzyczny), 1990

Nie tylko o Sandomierzu (wiersz, druk bibliofilski, z A. Kamień­ską i A. Pogonowską),1990

Zmrożone światło (wiersze),Warszawa 1992

Stare lustro (wiersze, druk bibliofilski), Przemyśl 1994

Pimpinella i Tatarzy (powieść), Warszawa 1994

Prześwit (wiersze), Warszawa 1994

To ja, Agata (powieść), Wrocław 1998

Wybór wierszy, Wrocław 1998

Przez  całe życie miłość (wybór wierszy). Warszawa 1998

Spotkanie z Weroniką, (wybór wierszy), Warszawa 1999

Żywica (wiersze), Warszawa 2001

Córka bednarza (wiersze), Warszawa 2002

Przekłady

Robert Burns: Z wiersy szkockich (tłum. także Z. Kierszys, S. Kryński), Warszawa 1956

Theodore Roethke: Dalekie pole. Wiersze, Warszawa 1971

Margaret Forster: Zacisze pana Bone (powieść), Warszawa 1973

Elizabeth Barret-Browning: Poezje wybrane. Warszawa 1976

Marianne Moore: Wiersze wybrane (tłum. także J. Hartwig), Warszawa 1980

Richard Wiłbur: Jasnowidz i inne wiersze, Warszawa 1980

Opr. J. Bierhorst: Czerwony łabędź. Mity i opowiadania Indian ame­rykańskich, Warszawa 1984

Edwin Ariington Robinson: Wiersze wybrane. Warszawa 1986

William Butler Yeats: Poezje wybrane. Warszawa 1987

Anne Sewell: Czarny Diament (powieść), Warszawa 1991

Robert L. Stevenson: Czarodziejski ogród wierszy, Warszawa 1992

Anne Tyler: Święty być może (powieść), Warszawal997

Carol Shields: Zagadka wiecznego pióra (powieść),Warszawa 1998

Emiły Dickinson: I jestem różą. Poezje wybrane. Warszawa 1998

Penelope Lively: Fala upału (powieść), Warszawa 2000

Liczne przekłady słuchowisk radiowych autorów angielskich, irlandzkich

i amerykańskich: 1957-2000

  

Sztuki teatralne

William Luce: Piękność z Amberst, „Dialog" nr 11, 1981

John Ford: Szkoda, że jest nierządnicą, w: Antologia dramatu elżbietańskiego,

t. II, Warszawa 1989

John Marston: Malkontent, tamże, 1.1

 

bibliografia z tomiku Ludmiły Marjańskiej  A w sercu pełnia.