Od  września 2006 działa w naszej szkole
INTERNETOWE  CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
dla bibliotek szkolnych
a od września 2008 "PRACOWNIA INTERNETOWA"
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

efs_logo