MŁODOWICE, wieś przy granicy państwowej, na południe od Przemyśla.

 

Młodowice wymieniano już w 1462 r. jako własność Jerzego Działoszy. Od XVI w. wchodziła w skład klucza kormanickiego. Za czasów Fredrów wzięła od niej nazwę jedna z gałęzi rodu — Młodowscy. już w 1510 r. była tu cerkiew parafialna. Zabudowa wsi została w znacznym stopniu zniszczona podczas I wojny światowej.W 1921 r. wieś liczyła 95 domów i 591 mieszkańców (539 grek., 48 rzym., 4 mojż.). W 1945 r. ponad połowę ludności wysiedlono na Ukrainę, w 1947 r. dalszych 95 osób wywieziono na Ziemie Odzyskane. W 1956 r. powróciło do wsi 10 rodzin ukraińskich, w których ślady poszły następne.

Cerkiew greckokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia NMP zbudowano w 1923 r. Od 1956 r. służy jako prawosławna. Jest to budynek trójdzielny, z nawą nakrytą zrębową kopułą. Obok dzwonnica na planie ośmiokąta.

We wsi zachowały się także stare domy przysłupowe.

 

 

wg S.Kryciński "Przemyśl i Pogórze Przemyskie"